Hautajaisten järjestäminen

Hautajaisten järjestäminen surun keskellä voi tuntua raskaalta tehtävältä. Tule Taivaanrantaan. Saat meiltä kaikki tarvitsemasi hautauspalvelut. Taivaanrannan tavoitteena on auttaa järjestämään hautajaiset, jotka jäävät kauniina ja lämpimänä osallistujien mieleen.

Voit pyytää meidät myös kotikäynnille Jyväskylän kaupunkialueella.  Autamme mielellämme kaikissa hautajaisjärjestelyissa.

Vainajan ollessa varaton on hyvä kääntyä ensimmäiseksi vainajan asuinpaikkakunnan sosiaalitoimen puoleen, ja kysyä olemassa olevia käytäntöjä sieltä.

 

Lupa hautaamiseen

Hautauslupa tarvitaan, että vainaja voidaan haudata ja / tai tuhkata.

Vainajaa viimeiseksi hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Mikäli vainajalle tehdään ruumiinavaus, kirjoittaa patologi hautausluvan ruumiinavauksen tekemisen jälkeen. Kuolintodistus kirjoitetaan vasta kun kaikki kuolemansyyn selvittämiseksi tarvittavat tutkimukset ovat valmistuneet. Tämä voi kestää.

Hautajaiset, tuhkaus ja hautaaminen voidaan kuitenkin suorittaa ennen kuolintodistuksen saamista. Hautauslupa toimitetaan sen seurakunnan hautauspalvelutoimistoon, jonka tiloissa siunaustilaisuus ja tuhkaus tapahtuvat, ja jonka alueelle vainaja haudataan.

Näin toimitaan myös kirkkoon kuulumattomien vainajien kanssa.

Siunauksen tai saattotilaisuuden ajankohta ja paikka

Siunaustilaisuuden ajankohdan saa yleensä kahden – kolmen viikon päähän, riippuen kappeleiden varaustilanteesta. Yleisimmät siunauspäivät ovat perjantai ja lauantai.

Siunaus- tai saattotilaisuus voidaan toimittaa kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa tai haudalla. Siunaustilaisuus kestoaika on yleensä noin tunti.

Hautapaikka hankitaan seurakunnan hautausmaan toimiston kautta.

Suvussa saattaa olla sukuhauta, johon vainaja tai tuhka voidaan haudata. Kuka suvun jäsen mahtaa olla kyseisen hautapaikkaoikeuden haltija? Mitkä ovat hautapaikan sijaintitiedot? Minkälaisia kustannuksia tulee hauta-ajan jatkamisesta? Voimme selvittää puolestanne näitä asioita.

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan myös siunata omaisten sitä pyytäessä, mikäli vainaja itse ei ole ilmaissut siunaamiselle kielteistä kantaa. Siunauskappeli on mahdollista saada käyttöön myös tietyin edellytyksin. Näistä asioista sovitaan erikseen seurakunnan hautaustoimen kanssa kirkkoon kuulumattoman vainajan kohdalla.


Siunaus- tai saattotilaisuus

Oliko vainaja esittänyt eläessään toiveita omia hautajaisia koskien? Oliko hän kenties laatinut hautaus- tai hautajaistoiveen, johon hän on kirjannut kuinka toivoisi asioiden menevän? Vainajan eläessään esittämää toivetta tulee noudattaa.

Mikäli vainaja oli Evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, hänelle järjestetään usein perinteinen luterilaisen kaavan mukainen siunaustilaisuus.

Alkusoiton jälkeen tulevat alkusiunaukset, rukoukset, virsi, puhe, siunaaminen, yhteiset rukoukset, loppuvirsi ja loppusoitto. Hautajaiskukat voidaan laskea arkun vierelle joko siunaustilaisuuden alussa alkusoiton jälkeen tai lopuksi ennen päätösmusiikkia. Kukat voidaan laskea myös vasta haudalla.

Omaiset voivat esittää musiikkitoiveita sekä suunnitella lisäohjelmaa siunaustilaisuuteen.

Kirkkoon kuulumattomien saattotilaisuuden ohjelman omaiset voivat päättää itse, vainajan mahdollisia toiveita noudattaen. Muihin uskontokuntiin kuuluvilla on hautajaisten suhteen omat käytäntönsä, jotka huomioidaan asioista sovittaessa.

Papin tai puhujan varaaminen

Mikäli vainaja kuului kirkkoon, hänet useimmiten siunaa oman seurakunnan työvuorossa oleva pappi. Omaiset voivat esittää toiveita perheelle tai vainajalle tutusta papista, vaikka hän olisikin eri seurakunnasta. Omaiset tai hautaustoimisto voivat ottaa yhteyttä haluttuun pappiin.

Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii tapaamisesta, jolloin voidaan keskustella vainajasta, siunaustilaisuuden kulusta ja muista käytännön asioista. Käydyn keskustelun pohjalta pappi laatii vainajalle sopivan puheen.

Mikäli vainaja ei kuulunut kirkkoon, voi saattotilaisuudessa joku omaisista tai ystävistä toimia puhujana.

Arkun valinta

Arkku voidaan valita siten, että se kertoo jotain vainajasta. Tai se voidaan valita niin, että se kertoo kaipaan jääneiden omaisten tunteista.

Yleisinä vaihtoehtoina on puupintainen tai pintaverhoiltu arkku.

Arkkumme valmistetaan nopeasti uusiutuvista puulajeista. Pintaverhoilussa ja sisustuksessa käytetään pellavaa, puuvillaa ja muuntokuituja, kuten viskoosia. Keinokuitumateriaaleja ei käytetä.

Arkut

Uurnan valinta

Uurnavaihtoehtoja ja materiaaleja on paljon.

Mikali uurna haudataan maahan, sen tulee olla maatuva. Tuhkan sirottelua varten tarvitaan myös uurna. Siroteltaessa voi eteen tulla kysymys, mitä tehdä jäljelle jääneelle uurnalle. Uurna voidaan loppusijoittaa myös kolumbaarioon, eli uurnaholviin.

Taivaanrannasta on saatavana uniikkia Taivaankappaleet© -savipallouurnamallostoa.

Taivaankappaleet© -pallouurnia on olemassa sekä maatuvia että rakukeramiikkaisia.

Maatuvasta Taivaankappaleet©-pallouurnasta tuhka siirtyy nopeasti maan luonnolliseen kiertokulkuun. Rakukeramiikkainen Taivaankappaleet© -pallouurna soveltuu erityisen hyvin kolumbaariossa säilytettäväksi.

Tuhka pitää loppusijoittaa vuoden kuluessa tuhkaamisesta.

Uurnat

Arkkuun laitto, kuljettaminen sekä saattoajo

Hautaustoimisto, josta arkku on valittu, käy laittamassa vainajan arkkuun.

Omaisilla on mahdollisuus olla halutessaan mukana kanssamme arkuttamassa ja pukemassa vainajaa, tai viettämässä hetkeä arkun äärellä ennen siirtoajoa kappelille.

Vainaja voidaan pukea arkkupaketiin kuuluviin arkkuvaatteisiin tai hänelle voidaan pukea omat vaatteet, kuten esimerkiksi lempiasu, villasukat, myssy, huivi ja shaalipeitto.

Tapanamme on kysyä omaisilta, olisiko jotakin, mitä laittaa arkkuun mukaan. Vaikkapa jotain vainajalle elämän aikana kuulunutta omaa ja tärkeää, jossa jollakin tavalla kiteytyy jotain hänestä, läheisten silmin nähtynä. Mukaan voidaan laittaa myös kirjeitä, piirroksia, valokuvia, lehtiä, tai henkilökohtaisia tärkeitä esineitä. Mahdollistamme mielellämme tällaiset pienet yksilölliset toivomukset.

Hautaustoimisto kuljettaa arkun säilytykseen kappelille, jossa siunaus tai tuhkaus sovittuna päivänä tapahtuu, tai suoraan krematoriolle. Mikäli omaiset ovat läsnä arkutustilaisuudessa, on heidän mahdollista ajaa kanssamme saattoajossa kappelille. Mielellämme ajamme saattoajon haluttua reittiä kotitalon, työpaikan tms. tärkeän paikan kautta.

Toiminta-alueemme on lähtökohtaisesti Keski-Suomen maakunta. Pyydä tarjoustamme!

Kantajat

Mikäli arkku kannetaan siunaustilaisuudesta saattokärryihin hautaan laskemista tai kylmiöön kuljetusta varten, tulee kantajia olla 6 miestä. Mikäli vainaja ei ole painava, voi neljä kantajaa riittää. On suositeltavaa, että kantajina olisi 6 henkilöä. Naiset voivat osallistua kantamiseen, mutta heidän osallistumisestaan on hyvä sopia papin kanssa.

Kauttamme on mahdollista saada kantajia pientä korvausta vastaan.

Yleensä arkku on asetettu valmiiksi siunauskappelin alttarin eteen pääpuoli alttarille päin ennen omaisten saapumista. Pappi hoitaa siunaustilaisuuden kulun ja omaiset voivat keskittyä suruun. Jos vainaja haudataan heti siunaustilaisuuden jälkeen, kannetaan arkku loppusoiton aikana kappelista jalkopää edellä kappelin edessä odottavaan autoon tai saattovaunuun. Jos vainaja tuhkataan, jää arkku kappeliin siunaustilaisuuden jälkeen.

Tuhkaaminen vai maahanhautaus

Tuhkaaminen on nykyään yhä yleisempää. Taivaanrannassa tuhkausprosentti on 74 (2018).

Henkilö on voinut eläessään esittää toiveen tuhkauksesta. Tuhkauurna voidaan haudata olemassa olevaan sukulaisen arkkuhautaan. Tällöin hautapaikan haltijan suostumus tarvitaan. Tuhka voidaan myös loppusijoittaa tietyin ehdoin yksityisille maa- tai vesialueille. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Taivaankappaleet©

Hautajaiskukat

Kukkien avulla voimme ilmaista menetyksen nostattamia kaipauksen ja surun tunteita. Kukkasilla saattelemme lähtijän matkalle tämän ajan tuolle puolelle.

Taivaanrannan yhteistyökumppanina kukka-asioissa Jyväskylässä toimii Kukkakauppa Ruusupuu joka sijaitsee Ekohautauspalvelu Taivaanrannasta parin korttelin päässä osoitteessa Tapionkatu 15.

Ruusupuusta saamme upeat kukkasidonnat yksittäisistä kukkasista näyttäviin surukukkalaitteisiin ja seppeleihin.

Linkki Taivaanrannan surukukkatermistösivulle tässä.

Lue lisää

Muistotilaisuus

Siunaustilaisuuden pidetään yleisesti muisto- tai muistelotilaisuus.

Tämä tilaisuus voidaan pitää missä tahansa paikassa, jonne kutsuttu saattoväki mahtuu ja jossa voidaan järjestää haluttu ohjelma ja tarjoilu. Omaiset voivat järjestää itse tilaisuuden tarjoilun, tai se voidaan tilata pitopalvelusta tai muulta alan toimijalta. Tällöin omaiset ja muu saattoväki voivat keskittyä rauhassa itse tilaisuuteen.

Monesti pappi on mukana muistotilaisuudessa. Muistotilaisuudessa luetaan myös omaisille saapuneet osanotto- ja muistoadressit.

Tarjoilu

Muistotilaisuuden tarjoiluun on olemassa useita vaihtoehtoja, alkaen kahvitarjoilusta ja päätyen runsaaseen pitopöytään. Mikäli saattoväki on läheltä, voi kahvitarjoilu pienellä suolaisella ja makealla palalla riittää. Vieraiden saapuessa kauempaa hautajaisiin, voi olla järkevää että mukana on myös ruokaisampaa syömistä.

Omaiset voivat järjestää tarjoilun itse tai se voidaan tilata alan toimijoilta. Autamme mielellämme myös pitopalvelujärjestelyissä.

Adressit

Hautajaisissa ovat läsnä lähiomaiset ja kutsutut vieraat. Muut vainajan tunteneet ja häntä kaipaamaan jääneet ystävät, tuttavat sekä työ- ja harrastusyhteisöt voivat osoittaa surunsa ja myötätuntonsa lähiomaisia kohtaan lähettämällä omaisille muistoadressin ennen hautajaisia. Myös silloin, jos on saanut kutsun hautajaisiin, mutta ei pääse osallistumaan niihin, voi osanottonsa ilmaista suruadressilla.

Taivaanrannassa on myynnissä jyväskyläläisten harrastajataiteilijoiden Aune ja Tapio Alasalmen taideadressit ja -kortit. Näiden adressien mykistyttävät kuvat ovat Tapion ja koskettavat runot Aunen kasialaa. Aunen runoja ja Tapion taideteoksia on myös Blogi- ja runot -välilehdellä.

Kauttamme on saatavana myös jyväskyläläisen Leila Jokiniemen hienoja valokuva-adresseja.

 

Ota yhteyttä

Hautajaistoiveeni

Helpottaaksemme rakkaidemme ja muiden jälkeemme jäävien elämää kuolemamme jälkeen, voimme laatia itseämme koskevan hautaustoiveen tai -testamentin.

Tällä tavalla ilmaisemme tahtomme, kuinka haluamme asioiden sujuvan kuoltuamme.

Hautaustestamentti voi olla hyvinkin yksityiskohtainen. Siihen voidaan kirjata toivomukset kappelista tai muusta paikasta, siunauksesta tai siunaamattomuudesta, puhujista, virsistä tai muista lauluista, arkusta ja uurnasta, puheista, tarjoilusta, hauta- tai uurnapaikasta, muistelupuheista, sekä kaikesta muusta, jota mahdollisuuksien mukaan hautajaisia järjestävä henkilö pyrkii noudattamaan.

Tai siinä voi olla toivomukset itselle tärkeimmistä ja oleellisimmista asioista. Hautaustestamentti voi olla vapaamuotoinen tai se voidaan tehdä käyttämällä sitä varten laadittuja lomakkeita. Voit tulostaa yleisesti käytetyn Hautaustoiminnan Keskusliiton hautaustestamentti –lomakkeen tästä.

Hautaustestamentin olemassaolosta kannattaa mainita omaisille tai muille läheisille. Se kannattaa säilyttää muiden tärkeiden papereiden joukossa.

Tällä tavalla voimme varmistaa, että omat hautajaisemme sujuvat aikanaan sillä tavalla, kun haluamme. Hautaustestamentin olemassaolo helpottaa todella paljon hautajaisia järjestevien henkilöiden tehtävää.

Valo- ja videokuvauspalvelut siunaus-, saatto-, muisto- ja uurnanlaskutilaisuuksiin

On tärkeää, että omaiset ja muu saattoväki voivat keskittyä rauhassa itse tilaisuuteen. Tämä mahdollisuu, kun vain yksi asiantunteva, ulkopuolinen henkilö taltioi hautajaistilaisuuden kulun. Toimistollamme on kontakteja useisiin valokuvaajiin, jotka taltioivat tilaisuuden hienotunteisesti ja ammattitaitoisesti.

Yksi yhteydenotto riittää

Soita meille, tule käymään, varaa aika tai jätä yhteydenottopyyntö.

Otamme Sinuun yhteyttä mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Käydään yhdessä läpi tilanteesi. Opastamme Sinua käytännön asioiden järjestelyissä ja ohjaamme tarvittaessa oikeisiin paikkoihin.

Halutessasi hoidamme hautajaisten käytännön järjestelyt puolestasi.

044 981 1007

Tapionkatu 15, 40100 Jyväskylä

hr@ekohautaustaivaanranta.fi

Varaa aika

Toimistomme on avoinna arkipäivisin klo 10.00 – 16.00 ja muina aikoina ajanvarauksella.

                               

    Jätä yhteydenottopyyntö
    Pin It on Pinterest

    Share This